Wettelijke informatie

Bram Vandromme Advocatenkantoor is op heden een eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid. Het vestigingsadres is 8500 Kortrijk, Kapucijnenstraat 14. De advocaten binnen het kantoor zijn allen Belgische advocaten, geschikt om hun beroep uit te oefenen onder de titel ‘advocaat’ en lid van de balie van Kortrijk. Zij zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven op de pagina ‘wat we doen’ op deze website.

BTW-nummer BE 0823.812.090 | KBO nr. 0823.812.090

Alle advocaten van Bram Vandromme Advocatenkantoor zijn verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

Meer informatie kan u bekomen bij Van Breda Risk & Benefits

Plantin & Moretuslei 297
2140 Antwerpen
03/ 217 55 72

Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.

Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de balie van Kortrijk (www.baliekortrijk.be) of de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Meer info: www.oca.ligeca.be/