Wat we doen

Waarbij kunnen wij u helpen?

Met het kantoor behandelen we dossiers in slechts twee domeinen: het omgevingsrecht en administratief recht.
Hierdoor beschikken we na vele jaren ook over ruime ervaring en expertise in deze domeinen.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft betrekking op onze ruimte en ons milieu. Het grootste onderdeel van onze praktijk is het begeleiden en bestrijden van omgevingsvergunningstrajecten (stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde exploitaties, kleinhandelsactiviteiten, …).

Ook andere problemen in het omgevingsrecht komen op onze tafel terecht: ruimtelijke uitvoeringsplannen (zowel in begeleiding van opmaak ervan als het bestrijden ervan), planschade/planbaten, onteigeningen, handhaving van het omgevingsrecht (stedenbouwkundige misdrijven, milieumisdrijven, etc.), onroerend erfgoed, (omgevings)hinder, waterproblematiek, afvalregelgeving, natuurbehoud, bodem(sanerings) dossiers en overheidsaansprakelijkheid. 

Indien u hulp nodig hebt bij of over een vergunningsdossier, bent u bij ons zeker aan het juiste adres.

Administratief recht

Het administratief recht slaat op de verhouding en relatie met de overheid. Met betrekking tot een overheidsbeslissing die niet kadert in het omgevingsrecht, kan u ook bij ons terecht. 

Dit slaat bijvoorbeeld op gunningsbeslissingen (overheidsopdrachten), publiek-private samenwerkingen, ambtenaren – en tuchtrecht, beslissingen van de burgemeester m.b.t. openbare veiligheid en/of openbare orde, etc.

Heeft u vragen over een probleem?

maak een afspraak

Een persoonlijke aanpak. U weet van meet af aan wie uw dossier behandelt. We weten dat u dit belangrijk vindt.