Mijn visie

Tien redenen om
voor het kantoor te kiezen

Er zijn héél véél advocaten en juridische dienstverleners. U ziet het bos door de bomen niet meer? We maken het u wat makkelijker met dit duidelijk overzicht.

01

De keuze voor een advocaat is een goede keuze.

In onze rechtsdomeinen zijn ook al spelers op de markt die geen advocaat zijn. We zijn daar niet tegen gekant, want we zijn ervan overtuigd dat ook u inziet dat het inschakelen van een advocaat net tal van voordelen biedt, zoals het beroepsgeheim, het pleitmonopolie en het kunnen voeren van vertrouwelijke onderhandelingen.

02

Digitalisering en innovatie zijn voor het kantoor erg belangrijk. Waar mogelijk werken we zoveel mogelijk digitaal en het kantoor probeert de dienstverlening steeds te verbeteren in functie van u als klant.

03

Een eerlijk advies. Het kantoor zegt u waarop het staat. We rekenen erop dat u dit het meest apprecieert.

04

Uw belang is het enige wat voor ons telt. Van meet af aan zoekt het kantoor naar uw effectieve zorg of finaliteit, om nadien samen een traject uit te stippelen. We houden van een intense samenwerking. Uw belang als klant staat altijd voorop.

05

Bemiddelen zit ook in ons DNA. Blindelings procederen is echt niet de stijl van het kantoor. Onderhandelen waar mogelijk, maar ook gedreven procesvoering waar nodig.

"Een duidelijke visie zorgt voor een identiteit. Ik vind dat heel belangrijk."

06

Specialisatie zorgt voor kwaliteit. Het kantoor kiest resoluut voor specialisatie en kunnen u op die manier ook de kwaliteit geven die u van een advocaat mag verwachten. Een échte toegevoegde waarde dus. We weten wat we kunnen, maar ook wanneer we best doorverwijzen naar iemand anders.

07

Een persoonlijke aanpak. U weet van meet af aan wie uw dossier behandelt. We merken dat veel van onze klanten dit erg belangrijk vinden. We spreken bij aanvang samen af hoe we makkelijkst kunnen communiceren.

08

Vaste prijzen. Bij ons weet u van bij aanvang wat onze tussenkomst zal kosten en aan wat u zich zal mogen verwachten. Wij zetten volop in op vaste prijzen met onze klanten. U kan gebruikelijke vaste prijzen ook op deze website terugvinden. Geen blanco - cheques dus. Transparantie en duidelijkheid dragen we hoog in het vaandel.

09

Afstand schrikt ons niet af. We verplaatsen ons waar nodig en zijn ook territoriaal actief in gans Vlaanderen.

10

Onze klanten zijn bijzonder divers. We werken zowel voor als tegen overheden. Dat houdt ons scherp. Onze klanten zijn ondernemingen, promotoren en ontwikkelaars, particulieren, overheden, advocaten(kantoren), architecten, notarissen, milieucoördinatoren, actiegroepen, landmeters en omgevingsadvieskantoren. Uiteraard houden we steeds vooraf een grondige controle naar mogelijke belangenconflicten.

Laat u overtuigen!

maak een afspraak

Het kantoor kiest voor vaste prijzen. Niet veel advocatenkantoren doen dat.