Disclaimer

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Bram Vandromme, advocatenkantoor, op heden een eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid met kantoor te 8500 Kortrijk, Kapucijnenstraat 14 (KBO nr. 0823.812.090).

Met de website beoogt Bram Vandromme Advocatenkantoor u op een vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het advocatenkantoor, de advocaten en de door het kantoor aangeboden diensten. U kan er ook algemene juridische informatie terugvinden op de blog of op andere pagina’s van de website.

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Bram Vandromme Advocatekantoor. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De blogberichten beogen u algemene en/of actuele informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend hoeft te zijn of is. Zij houden geen juridische analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgevolg ook helemaal niet als een advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, moet u steevast een deskundige te raadplegen.

De blogberichten mogen in hun geheel, mits correcte bronvermelding, worden aangewend.  

Bram Vandromme draagt er zorg voor dat de omschrijving van de diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

Onze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.