16 augustus 2019

Het kantoor krijgt heel vaak de vraag waarom, en wanneer, iemand beroep moet doen op een advocaat bij een vergunningsprobleem of -dossier. Een aanzet tot antwoord hierop.

Een advocaat? 

Een advocaat nemen bij een vergunningsdossier, in tegenstelling tot een andere juridische dienstverlener, die geen advocaat is, is een goede keuze.
Natuurlijk kom je best terecht bij een advocaat die thuis is in dergelijke dossiers, maar de vraag is vooral: moet u als klant daarvoor wel een advocaat nemen? 

Daar zijn toch goede redenen voor en daarbij spelen de deontologische regels, waar een advocaat aan onderworpen is, een heel belangrijke rol.

Eerst en vooral is er het beroepsgeheim. De informatie die een cliënt aan een advocaat toevertrouwt, mag hij niet openbaar maken. U kan met ons een afspraak maken en in alle openheid uw probleem of uw verzuchtingen komen bespreken. In deze tijden van steeds verder onder druk staan van onze privacy, zeker ook online, is het overleg met een advocaat een veilige haven van beslotenheid.

Minstens even belangrijk is de vertrouwelijkheid. Briefwisseling (ook e-mails) tussen advocaten is vertrouwelijk (en mag dus niet aan de klanten worden doorgestuurd of in procedures gebruikt worden). Maar ook besprekingen (in persoon, telefonisch) tussen advocaten, in afwezigheid van de klanten, zijn vertrouwelijk en dus 'geheim'. Vertrouwelijkheid betekent dus dat tussen advocaten in alle vrijheid en openheid kan worden onderhandeld. Deze meerwaarde van vertrouwelijke onderhandelingsruimte leidde in het kantoor al meermaals tot heel mooie oplossingen voor geschillen en problemen. Die vertrouwelijkheid geldt énkel tussen advocaten.

Wanneer komen we best langs?

Het gebeurt dat klanten van ons zelf eerst een bezwaar indienen tijdens een openbaar onderzoek voor een project of plan waar ze opmerkingen bij hebben. Zodra er toch beroep nodig is, kloppen ze dan bij ons aan. Dat is op zich niet fout, maar de ervaring leert dat, hoe sneller we als advocaat betrokken zijn, hoe sneller betere resultaten kunnen worden bereikt. Dat klinkt misschien wat hol, maar dat is het niet. We zien, door onze ervaring, en doordat we dag in dag uit dergelijke dossiers behandelen, veel sneller waar er angels zitten. We kunnen ook vlugger een passende strategie bepalen op basis van wat we eerder in andere dossiers al hebben gezien of meegemaakt.

Hetzelfde geldt trouwens aan de zijde van aanvragers. Klanten van ons die een vergunningsdossier voorbereiden en indienen, durven al eens wachten om ons in te schakelen tot er een wiel afdraait. Jammer, want vaak is dat wat laat. Het is veel beter ons proactief mee te betrekken in een aanvraagdossier en in het procedureverloop van uw aanvraag. Daar kunnen we veel sneller anticiperen om tot vergunning te komen, en zo (onnodige?) procedures vermijden.

Terug naar overzicht

De meerwaarde van vertrouwelijke onderhandelingsruimte leidde in het kantoor al meermaals tot heel mooie oplossingen.