25 april 2018

Gisteren, op 24 april, keurde ook onze raad van de Orde, de opheffing van de balie van Kortrijk en de oprichting van de balie West-Vlaanderen vanaf 1 september 2018, goed. Een lang traject komt op deze manier in een volgende fase terecht.

Er is lang gewerkt aan zowel het fusieverhaal zelf, als aan het communicatietraject dat erbij aan bod kwam. De communicatie rond en over de fusie was immers minstens even belangrijk, want moest zorgen voor draagvlak bij de advocaten voor het oprichten van een nieuwe balie.

Ikzelf was verregaand betrokken bij zowel de fusiegesprekken als het uittekenen van het communicatietraject. Het was een grote eer te mogen meewerken aan deze historische veranderingen aan het balielandschap.

Op de website www.dewegnaardefusie.be kan u meer informatie bekomen over de fusie.


De laatste raad van de Orde van de balie van Kortrijk, gerechtelijk jaar 2017-2018.
Terug naar overzicht

De balie West-Vlaanderen moet een performante en frisse organisatie kunnen worden.